Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen; – jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassen op je pagina die je nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

  1. De content is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  4. Abena Healthcare BV wijst nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van bezoek aan de website of het gebruik hiervan af.
  5. Abena Healthcare BV geeft geen garanties omtrent de continuïteit van deze website.
  6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Bambo Nature is een wettig handelsmerk van Abena Healthcare BV, ingeschreven in de Kamer van Koophandel nr. 12025762.
Op de dienstverlening van Abena Healthcare BV zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden kunnen op eerste verzoek kostenloos worden toegezonden.